Kamov Ka-18 (tên mã NATO Hog) là một loại trực thăng thông dụng 4 chỗ của Liên Xô, bay lần đầu năm 1955.

Kamov Ka-18 Hog (CCCP-68627)

Quốc gia sử dụngSửa đổi

  Liên Xô

Tính năng kỹ chiến thuật (Ka-18)Sửa đổi

Dữ liệu lấy từ Soviet Transport Aircraft since 1945[1]

Đặc điểm tổng quát

Hiệu suất bay

Xem thêmSửa đổi

Máy bay có sự phát triển liên quan

Ka-15

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Stroud 1968, pp. 139–140.
  • Stroud, John. Soviet Transport Aircraft since 1945. London: Putnam, 1968. ISBN 0-370-00126-5.

Liên kết ngoàiSửa đổi