Kamov Ka-20 (tên mã NATO Harp) là một mẫu thử trực thăng 2 động cơ của Liên Xô, do phòng thiết kế Kamov thiết kế chế tạo, từ Ka-20 đã dẫn tới họ trực thăng Ka-25.

Kamov Ka-20
Kiểu Mẫu thử trực thăng
Nguồn gốc Liên Xô Liên Xô
Nhà chế tạo Kamov
Phát triển thành Kamov Ka-25

Xem thêmSửa đổi

Máy bay có sự phát triển liên quan

Danh sách khác

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi