Kappa (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Kappa có thể là:

Kappa có thể là viết tắt của: