Karamay (Khắc Lạp Mã Y, 克拉玛依市) là một địa cấp thị thuộc Khu tự trị dân tộc Uyghur, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Địa khu này có diện tích 9252 ki-lô-mét vuông, dân số 290.000 người (năm 2002).

Sông Karamay

Các đơn vị hành chính sửa

Địa khu này gồm các đơn vị cấp huyện sau:

Tham khảo sửa

Bản mẫu:Sơ khai Uyghur