Kashmar là một Thành phố thuộc tỉnh Razavi Khorasan với dân số 102.282 người vào năm 2016 tại Iran.

Kashmar

Khí hậu sửa

Dữ liệu khí hậu của Kashmar
Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm
Trung bình cao °C (°F) 9.5 12.4 16.8 22.3 29.2 34
(93)
35.7 36.2 31.9 25.9 18.1 12
(54)
23,67
Trung bình ngày, °C (°F) 3.3 6.1 10.3 15.3 21.2 25.6 27.9 27.4 22.9 17
(63)
10.3 5.3 16,05
Trung bình thấp, °C (°F) −2.9 −0.1 3.9 8.4 13.3 17.3 20.2 18.6 13.9 8.2 2.6 −1.4 8,50
Giáng thủy mm (inch) 29
(1.14)
24
(0.94)
31
(1.22)
37
(1.46)
17
(0.67)
2
(0.08)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
6
(0.24)
13
(0.51)
19
(0.75)
178
(7,01)
[cần dẫn nguồn]

Tham khảo sửa


Liên kết ngoài sửa