Kavala là một thành phố thuộc tỉnh Đông Macedonia và Thrace, Hy Lạp. Thành phố Kavala có tổng diện tích km2, dân số năm năm 2011 là 70.360 người. Đây là thành phố lớn thứ 18 của Hy Lạp.

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi

Bản mẫu:Thành phố Hy Lạp Bản mẫu:Đông Macedonia và Thrace