Keo (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Keo có thể là:

  • Keo hay hồ dán: một dạng hợp chất có khả năng kết dính các vật lại với nhau
  • Chi Keo: chi của một số loài cây thân bụi và thân gỗ trong phân họ Trinh nữ (Mimosoideae), họ Đậu (Fabaceae)