Ngoại Mặt Trăng Kepler-1625b I quay quanh ngoại hành tinh Kepler-1625b (hình minh họa).[1]

Kepler 1625b I, một Mặt Trăng có thể của ngoại hành tinh Kepler-1625b, có thể là ngoại Mặt Trăng đầu tiên được phát hiện (đang xác nhận và chờ xử lý), và lần đầu tiên được phát hiện ra sau khi quan sát sơ bộ bởi Kính viễn vọng Không gian Kepler. Một chiến dịch quan sát kỹ lưỡng hơn của Kính viễn vọng Không gian Hubble đã diễn ra vào tháng 10 năm 2017, cuối cùng dẫn đến một bài báo khám phá được công bố trong "Những tiến bộ khoa học" vào đầu tháng 10 năm 2018. Các nghiên cứu liên quan đến việc phát hiện ra Mặt Trăng này cho thấy ngoại hành tinh chủ có thể đạt xấp xỉ trong kích thước khối lượng sao Mộc và Mặt Trăng được cho là xấp xỉ khối lượng của sao Hải Vương. Có khả năng ngoại Mặt Trăng lớn có thể có một Mặt Trăng, được gọi là vệ tinh của vệ tinh.[2] Kepler-1625b tôi có thể sinh sống được, xem xét các hành tinh chủ có nhiệt độ cân bằng đạt khoảng 253 K (−20 °C; −4 °F).[1][3][4][5][6]

Tuy nhiên, một phân tích lại dữ liệu được công bố vào tháng 4 năm 2019 đã kết luận rằng dữ liệu phù hợp hơn với mô hình hành tinh duy nhất. Theo nghiên cứu này, sự khác biệt là một yếu tố của việc giảm dữ liệu và Kepler-1625b I có khả năng không tồn tại.[7]

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ a ă Chou, Felicia; Villard, Ray; Hawkes, Alison; Brown, Katherine (3 tháng 10 năm 2018). “Astronomers Find First Evidence of Possible Moon Outside Our Solar System”. NASA. Truy cập ngày 5 tháng 10 năm 2018. 
  2. ^ A bot will complete this citation soon. Click here to jump the queue. MISSING LINK.. 
  3. ^ Teachey, Alex; Kipping, David M. (3 tháng 10 năm 2018). “Evidence for a large exomoon orbiting Kepler-1625b”. Science 4: eaav1784. PMC 6170104. PMID 30306135. doi:10.1126/sciadv.aav1784. Truy cập ngày 6 tháng 10 năm 2018. 
  4. ^ “The Extrasolar Planet Encyclopaedia — Kepler-1625 b I”. 
  5. ^ Drake, Nadia (3 tháng 10 năm 2018). “Weird giant may be the first known alien moon - Evidence is mounting that a world the size of Neptune could be orbiting a giant planet far, far away.”. National Geographic Society. Truy cập ngày 6 tháng 10 năm 2018. 
  6. ^ “Hubble finds compelling evidence for a moon outside the Solar System - Neptune-sized moon orbits Jupiter-sized planet”. SpaceTelescope.org. Truy cập ngày 6 tháng 10 năm 2018. 
  7. ^ No Evidence for Lunar Transit in New Analysis of HST Observations of the Kepler-1625 System