Kerria

trang định hướng Wikimedia

Kerria có thể là:

  • Lệ đường (Kerria japonica), loài thực vật duy nhất trong chi Kerria của họ Rosaceae. Tên gọi khác: đường lệ, hoàng độ mai, cây chùm vàng, sơn xuy.
  • Danh pháp khoa học của chi Cánh kiến, một chi côn trùng có vảy thuộc họ Kerriidae, với loài đáng chú ý là cánh kiến đỏ (Kerria lacca).