Khác Hy công (chữ Hán:恪僖公) là thụy hiệu của một số vị nhất đẳng công hay phụ quốc công đời nhà Thanh bên Trung Quốc.

Danh sáchSửa đổi

Xem thêmSửa đổi