Khác vương

(đổi hướng từ Khác Vương)

Khác Vương (chữ Hán:恪王) là thụy hiệu của một số vị phiên vương, thân vương hoặc quận vương trong lịch sử các triều đại phong kiến Trung QuốcTriều Tiên.

Danh sáchSửa đổi

Xem thêmSửa đổi