Khánh Thiện Công chúa

công chúa nhà Triều Tiên

Khánh Thiện Công chúa (慶善公主; ? - ?) là công chúa nhà Triều Tiên, con gái của Triều Tiên Thái Tổ và Thần Ý Vương hậu Hàn thị, em gái của Triều Tiên Định Tông và Triều Tiên Thái Tông. Sinh mất không rõ.

Khánh Thiện Công chúa
경선공주
Thông tin chung
Sinh?
Cao Ly
Mất?
Triều Tiên
Phối ngẫuThẩm Tông (沈悰)
Hậu duệMột con gái
Hoàng tộcNhà Triều Tiên
Thân phụTriều Tiên Thái Tổ
Thân mẫuThần Ý Vương hậu

Thái Tổ Đại vương năm thứ 2, 1393, hạ giá lấy Thanh Nguyện quân (靑原君) Thẩm Tông (沈悰), con trai thứ sáu của Thanh Thành Bá (靑城伯) Thẩm Đức Phù (沈德符). Thẩm Tông âm mưu cấu kết với anh trai bà Hoài An quân Lý Phương Cán để tranh giành ngôi vị Trữ quân kế vị ngôi vua với Tĩnh An quân Lý Phương Viễn, cuối cùng, kết quả của sự tranh giành là Phương Cán thua, bị đày cùng với Thẩm Tông đến Thố San, không lâu sau Thẩm Tông chết vì bệnh tại đây, Khánh Thiện Công chúa trở thành góa phụ.[1] Bà có với Thẩm Tông một người con gái, không rõ tên, hạ giá lấy Khang Bình (康平) công Lý Minh Thần (李明晨) ở Đức Thủy.

Gia quyến

sửa

Thân gia Toàn Châu Lý thị (全州 李氏)

Thanh Tùng Thẩm thị (靑松 沈氏)

  • Chương phụ[2]: Thẩm Thành bá(靑城伯)·Định An công(定安公) Thẩm Đức Phù (沈德符)
  • Chương mẫu: Biện Hàn Quốc Đại phu nhân Thanh Châu Tống thị (卞韓國大夫人 淸州 宋氏), con gái của Thanh Nguyện quân Tống Hữu Trung (宋有忠)
  • Thân Chương mẫu[3]: Biện Hàn Quốc Đại phu nhân Nhân châu Môn thị (卞韓國大夫人 仁川 門氏), con gái của Giam Môn vệ Lang tướng Môn Tất Đại (門必大)
   • Phò mã: Thanh Nguyện quân Thẩm Tông (沈悰, ?~1418)
    • Trưởng nữ: Không rõ tên, gã cho Khang Bình (康平) công Lý Minh Thần (李明晨) ở Đức Thủy.

Tham khảo

sửa
 1. ^ 《Triều Tiên Vương triều thực lục》 Thái Tông quyển 35.
 2. ^ 嫜: Chương, tức cha, mẹ chồng
 3. ^ Mẹ ruột đẻ ra Thẩm Tông