Khánh Thuận Công chúa

(đổi hướng từ Khánh Thuận công chúa)

Khánh Thuận Công chúa (慶順公主, ? - 8 Tháng 9, 1407) là công chúa nhà Triều Tiên, con gái của Triều Tiên Thái TổThần Đức Vương hậu Khương thị, năm sinh không rõ, mất năm 1407.

Khánh Thuận Công chúa
경순공주
Thông tin chung
Phối ngẫuLý Tế (李濟)
Hậu duệKhông, nhận nuôi cháu của chồng làm dưỡng tử là Lý Nhuận (李潤)
Hoàng tộcNhà Triều Tiên
Thân phụTriều Tiên Thái Tổ
Thân mẫuThần Đức Vương hậu
Sinh?
Vương quốc Cao Ly
Mất1407
Vương quốc Triều Tiên

Cuộc sốngSửa đổi

Bà là con gái thứ ba của Triều Tiên Thái Tổ, mẹ là Thần Đức Vương hậu Khương thị, sau bà còn có hai em trai cùng mẹ Phủ An quân Lý Phương Phần và Nghi An quân Lý Phương Thạc. Hạ giá lấy Hưng An quân (興安君) Lý Tế (李濟), một trong những Khai quốc Công thần nhà Triều Tiên. Thái Tổ Đại vương năm thứ 7, 1398, trong cuộc chiến tranh giành Vương vị của các anh trai và em trai bà, còn gọi là Mậu Dần Tĩnh xã (戊寅靖社), Lý Tế cùng Phương Phần và Phương Thạc bị Tĩnh An quân Lý Phương Viễn (sau là Triều Tiên Thái Tông) giết, bà trở thành góa phụ, không sinh được người con nào, chỉ nhận cháu của chồng là Lý Nhuận (李潤) làm con nuôi, xuất gia đi tu tại một ngôi chùa không lâu sau đó. 8 Tháng 9, 1407, bà qua đời.

Gia quyếnSửa đổi

Thân gia Toàn Châu Lý thị (全州 李氏)

Tinh Châu Lý thị (星州 李氏)

    • Chương phụ: Tấn Hiện Quan Đại đề học (進賢冠大提學) Lý Nhân Lập (李仁立)
      • Phò mã: Khai quốc Công thần Hưng An quân Lý Tế (李濟, 1365 - 1398)
        • Dưỡng tử : Lý Nhuận (李潤), cháu của Lý Tế

Trong văn hóa đại chúngSửa đổi

Tham khảoSửa đổi