Khâm định Đại Thanh hội điển sự lệ

Khâm định Đại Thanh hội điển sự lệ[1][2] (tiếng Trung Quốc: 欽定大清會典事例 / Qīn dìng dà qīng huì diǎn shì lì), hay Đại Thanh hội điển (tiếng Trung Quốc: 大清會典 / Dà qīng huì diǎn), hay Thanh hội điển (tiếng Trung Quốc: 清會典 / Qīng huì diǎn) là một cuốn sách thuộc thể loại hội điển được biên soạn từ năm 1684 đến năm 1899, ghi chép những điển pháp Trung Hoa dưới triều Thanh. Tác phẩm này đã có một số ảnh hưởng đến việc đặt định điển pháp tại các nước đồng văn với Trung Hoa.

Khâm định Đại Thanh hội điển sự lệ
Phồn thể欽定大清會典事例
Giản thể钦定大清会典事例

Mô tả sửa

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ Toàn văn
  2. ^ 理藩院展修至乾隆二十七年,其餘衙門奉特旨增入者,亦不拘年限