Khí (氣) là khái niệm cơ bản của văn hóa và triết học truyền thống Trung Quốc. Ý nghĩa tượng hình của chữ khí 氣 là "hơi (气) bốc lên từ gạo (米) đang nấu."

Khí và võ thuật Sửa đổi

Khí trong võ thuật được hiểu là luồng chảy của nguồn năng lượng trong cơ thể.

Xem thêm Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi