Khí quyển (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Khí quyển có thể được hiểu là: