Khóa học trực tuyến đại chúng mở

Dịch vụ giáo dục thông qua Internet không giới hạn

Khóa học trực tuyến đại chúng mở hay MOOC (Massive open online course) là khóa học thông qua Internet không giới hạn số người tham dự.[1] Xuất phát từ ý tưởng của giáo dục từ xa, Khóa học trực tuyến đại chúng mở có tiềm năng thay đổi nền giáo dục thế giới, đặc biệt là giáo dục đại học.[2]

Tấm áp phích với tiêu đề "MOOC, mỗi chữ cái đều có ý nghĩa," diễn tả ý của khóa học.

Đặc điểm khóa họcSửa đổi

Khác với phương pháp giáo dục cổ điển với tài liệu khóa học như videos, sách vở, MOOC cung cấp cho học viên diễn đàn để cho học viên, và giáo sư có cơ hội trao đổi với nhau.

Hạn chếSửa đổi

Tỷ lệ tốt nghiệp của MOOC rất thấp, hầu như chỉ dưới 10%.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Kaplan Andreas M., Haenlein Michael (2016) Higher education and the digital revolution: About MOOCs, SPOCs, social media, and the Cookie Monster, Business Horizons, Volume 59.
  2. ^ Lewin, Tamar (ngày 20 tháng 2 năm 2013). “Universities Abroad Join Partnerships on the Web”. New York Times. Truy cập ngày 6 tháng 3 năm 2013.

Liên kết ngoàiSửa đổi