Khóa nòng là một thiết bị trong súng, có chức năng bịt kín đáy nòng súng khi khai hỏa, đảm bảo khí thuốc cháy không thoát ra ở đáy nòng.

Một số loại khóa nòng.

Khóa nòng đôi khi có thể mang trong mình các bộ phận và cơ cấu điểm hỏa cho súng.[1]

Đối với các súng cầm tay, tiếng Anh gọi khóa nòng của chúng là bolt.[2]

Tiếng Pháp gọi khóa nòng là culasse[3], phiên âm sang tiếng Việt là quy-lát.

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa