Khói là tập hợp các khí và các hạt chất lỏng hoặc chất rắn lơ lửng trong không khí[1] sinh ra khi một nguyên liệu bị đốt cháy hoặc chưng khô, khô cạn, sau phản ứng có sinh ra chất khí có màu, kèm theo đó là một lượng không khí bị cuốn theo và trộn lẫn vào các phần tử đó.

Khói nhả ra từ bee smoker, dùng trong ngành nuôi ong

Tham khảo sửa

  1. ^ Smoke Production and Properties Lưu trữ 2017-07-12 tại Wayback Machine - SFPE Handbook of Fire Protection Engineering