Không Lộ có thể là:

  • Đạo hiệu Không Lộ: là đạo hiệu của một số nhà sư mà tiêu biểu là 2 thiền sư đời nhà Lý: Dương Không Lộ, húy Minh Nghiêm, hiệu Không Lộ hoặc Nguyễn Minh Không, húy Chí Thành, hiệu Không Lộ.
  • Núi Không Lộ: Theo Khâm định Việt sử thông giám Cương mục chính biên 13 tờ 34b-5 viết: "Núi Không lộ ở tại huyện Thạch Thất, phủ Quốc Oai, tỉnh Sơn Tây, trên núi có chùa Lạc lâm. Nay thuộc khu vực chùa Thầy, nơi thờ 2 thiền sư Từ Đạo HạnhNguyễn Minh Không.
  • Chùa Không Lộ: Tên của một số ngôi chùa như Chùa Không Lộ ở Nga Sơn, Thanh Hóa. Một số chùa xưa kia cũng có tên Không Lộ như Chùa Lý Quốc Sư ở Hà Nội. Sách "Lĩnh Nam chích quái" chép rằng "chùa Không Lộ ở làng Giao Thủy có nhà sư Minh Không", tức chùa Cổ Lễ ngày nay (chính là chùa Keo tại Duy Nhất - Vũ Thư - Thái Bình thờ Dương Không Lộ)