Không chắc chắn

Không chắc chắn có thể là:

Khái niệm nhận thức luậnSửa đổi

Sinh họcSửa đổi