Không chung thủy

Không chung thủy (cũng gọi là không thủy chung, lừa dối, ngoại tình, phản bội, cắm sừng)[a] là một khái niệm trong tình yêu và hôn nhân. Khái niệm này thể hiện bằng việc một người đã có quan hệ tình cảm (như người yêu, vợ chồng, bạn đời) với người khác ở một mức độ thân mật nhất định, nhưng lại phản bội họ bằng những hành động như lừa dối, ngoại tình, phá vỡ lòng tin hay gây tổn thương tình cảm.[1][2]

Ghi chúSửa đổi

  1. ^ Chung Thủy là đọc ngược, đọc thuận phải là Thủy Chung. Thủy Chung (始終) là một từ Hán-Việt. "Thủy" (始) trong "thủy tổ, nguyên thủy" nghĩa là "từ đầu, ban đầu"; "Chung" (終) trong "chung cuộc, chung kết, chung thân" nghĩa là "cuối cùng, đến hết". Do vậy Thủy Chung có nghĩa là "từ đầu đến cuối", thể hiện tình cảm trước sau như một và không bao giờ thay đổi.

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Weeks, Gerald R; Gambescia, Nancy; Jenkins, Robert E (2003). Treating Infidelity: Therapeutic Dilemmas and Effective Strategies. New York: W.W. Norton & Co. tr. ix. ISBN 978-0-393-70388-7. OCLC 52838917.
  2. ^ “Effects of sex, sexual orientation, infidelity expectations, and love on distress related to emotional and sexual infidelity”. Journal of Marital and Family Therapy. 40 (1): 68–91. 2012. doi:10.1111/j.1752-0606.2012.00331.x. PMID 25059413.

Liên kết ngoàiSửa đổi