Không gian đếm được bậc hai

Trong tô pô, một không gian đếm được bậc hai là một không gian có một cơ sở đếm được[1], tức là nó thỏa mãn tiên đề dếm được thứ hai.

Tính chấtSửa đổi

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ Manetti (2014), tr. 105, Definition 6.1
  2. ^ Manetti (2014), tr.106, Lemma 6.6
  3. ^ Manetti (2014), tr. 106, Lemma 6.7

Tham khảoSửa đổi