Không gian màu HSB

Không gian màu HSB, còn gọi là không gian màu HSV, là một không gian màu dựa trên ba số liệu:

  • H: (Hue) Vùng màu
  • S: (Saturation) Độ bão hòa màu
  • B (hay V): (Bright hay Value) độ sáng
Không gian màu HSV, được miêu tả như một vòng màu sắc

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi