Không gian màu HSB

(đổi hướng từ Không gian màu HSV)
Không gian màu HSV, được miêu tả như một vòng màu sắc

Không gian màu HSB, còn gọi là không gian màu HSV, là một không gian màu dựa trên ba số liệu:

  • H: (Hue) Vùng màu
  • S: (Saturation) Độ bão hòa màu
  • B (hay V): (Bright hay Value) Độ sáng

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi