Khúc (chữ Hán: 曲) là họ người Đông Á. Họ này tồn tại ở Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc và Triều Tiên. Khoảng 0,06% người Hán mang họ Khúc.

Khúc
Tiếng Việt
Quốc ngữKhúc
Tiếng Trung
Chữ Hán

Việt NamSửa đổi

Người nổi tiếngSửa đổi

Trung QuốcSửa đổi

Phân bổSửa đổi

Người họ Khúc (曲) phân bố rộng, nhưng chủ yếu tại đông bắc Trung Quốc. Tại Đài Loan, chủ yếu là dân di cư từ Sơn Đông tới sau khi chính phủ Trung Hoa dân quốc buộc phải rút ra đảo này.

Người nổi tiếngSửa đổi

Tham khảoSửa đổi