Khúc Tĩnh (曲靖市) là một địa cấp thị tỉnh Vân Nam, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Dân số của Khúc Tĩnh là 6,1 triệu người (năm 2020).

Các đơn vị hành chínhSửa đổi

Địa cấp thị Khúc Tĩnh quản lý các đơn vị cấp huyện sau:

Các quận nội thànhSửa đổi

Các quận sau:

Các thành phố cấp huyệnSửa đổi

Một thành phố cấp huyện:

Các huyệnSửa đổi

Các huyện

Tham khảoSửa đổi