Khải hoàn môn (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Khải hoàn môn hay cổng chiến thắng là một công trình kiến trúc mang tính chất như một tượng đài, được xây dựng ở nhiều nơi trên thế giới.