Khảo Vương

trang định hướng Wikimedia

Khảo Vương (chữ Hán: 考王) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa