Mở trình đơn chính

Khảo thí viện Trung Hoa Dân Quốc

Khảo thí Viện, gọi đầy đủ là Khảo thí viện Trung Hoa Dân Quốc hoặc viện Khảo thí Công chức Trung Hoa Dân Quốc, (tiếng Trung: 考試院; bính âm: Kǎoshì Yuàn) là một trong năm nhánh quyền lực của chính quyền Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan). Khảo thí Viện chịu trách nhiệm xác nhận phẩm chất hay năng lực của công chức Trung Hoa Dân Quốc. Đây là một nhánh đặc biệt của chính quyền được thành lập theo các nguyên tắc của chủ nghĩa Tam Dân. Ngoài trụ sở chính, Khảo thí Viện còn bao gồm bốn đơn vị trực thuộc là khảo tuyến bộ, thuyên tự bộ, ủy ban bồi dưỡng, huấn luyện và bảo vệ nhân viên công vụ (bảo huấn bộ); ủy ban giám lý tài chính hỗ trợ nhân viên công vụ về hưu (cơ kim giám lý hội). Cơ cấu của Khảo thí Viện bao gồm viện trưởng, một phó viện trưởng, 19 ủy viên khảo thí, các chức danh này do Tổng thống đề cử và được Lập pháp viện đồng ý bổ nhiệm với nhiệm kỳ sáu năm.

Khảo thí Viện
考試院
Kǎoshì Yuàn
Examination Yuan main gate 20110603.jpg
ROC Examination Yuan Seal.jpg
Tổng quan
Thành lập1930
Quyền hạn Trung Hoa Dân Quốc
Trụ sở chínhĐường Thí Viện, khu Văn Sơn, Đài Bắc
Taipei City 11601, Taipei
Điều hành
Trang chủhttp://www.exam.gov.tw/

Khảo tuyến bộ chịu trách nhiệm về chuyên môn, nghiệp vụ và trình độ kỹ thuật cũng như tổ chức các cuộc khảo thí cấp quốc gia đối với nhân viên công vụ. Thuyên tự bộ phụ trách về việc phong chức cho nhân viên công vụ; trợ giúp, hưu trí, miễn nhiệm, xét công, cấp thưởng, khen ngợi và các vấn đề khác của nhân viên công vụ. Bảo huấn bộ phụ trách quyền lợi của nhân viên công vụ, chính sách về và huấn luyện nghiệp vụ, quy hoạch nhân viên công vụ. Cơ kim giám lý hội phụ trách về các vấn đề liên quan đến nhân viên công vụ về hưu.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi