Khấu đầu là hành động bày tỏ sự kính trọng sâu sắc thể hiện bằng việc quỳ lạy, bao gồm quỳ gối và cúi lạy thật thấp sao cho đầu người chạm đất. Trong nền văn hóa Á Đông, nghi lễ khấu đầu là biểu hiện cao nhất của lòng tôn kính. Nó được áp dụng rộng rãi nhằm thể hiện sự kính trọng người lớn tuổi hơn, các đấng bề trên và đặc biệt là với Hoàng thượng cũng như với các đối tượng thờ cúng trong văn hóa và tôn giáo. Ở thời hiện đại, việc thực hành nghi lễ khấu đầu đã phần nào được giảm bớt.[1]

Khấu đầu
Three people 'kowtowing' to an altar, one woman crying, othe Wellcome V0015171.jpg
Nghi lễ khấu đầu ở Trung Quốc
Tên tiếng Trung
Phồn thể叩頭 hoặc 磕頭
Giản thể叩头 hoặc 磕头
Bính âm Hán ngữkòutóu hoặc kētóu
Nghĩa đenquỳ lạy
Tên tiếng Việt
Tiếng Việtkhấu đầu
Chữ Hán叩頭
Tên tiếng Triều Tiên
Hangul
Hanja
Tên tiếng Nhật
Kanji叩頭 hoặc 磕頭 (danh từ); 叩頭く (động từ)
Hiraganaこうとう hoặc かいとう (danh từ); ぬかずく hoặc ぬかつく (động từ) hoặc ぬかづく (động từ)

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ Kipnis, Andrew B. (1997). “Kowtowing”. Producing Guanxi: Sentiment, Self, and Subculture in a North China Village (bằng tiếng Anh). Duke University Press. tr. 75–83. ISBN 978-0-8223-1873-6.

Nguồn trích dẫnSửa đổi

  • Fairbank, John K., and Ssu-yu Teng. "On the Ch'ing tributary system." Harvard Journal of Asiatic Studies 6.2 (1941): 135–246. online
  • Frevert, Ute. "Kneeling and the Protocol of Humiliation." in by Benno Gammerl, Philipp Nielsen, and Margrit, eds. Encounters with Emotions: Negotiating Cultural Differences since Early Modernity (2019): pp. 133–159 excerpt.
  • Gao, Hao. "The "Inner Kowtow Controversy" During the Amherst Embassy to China, 1816–1817." Diplomacy & Statecraft 27.4 (2016): 595–614.
  • Hevia, James L. "‘The ultimate gesture of deference and debasement’: kowtowing in China." Past and Present 203.suppl_4 (2009): 212–234.
  • Pritchard, Earl H. "The kotow in the Macartney embassy to China in 1793." Journal of Asian Studies 2.2 (1943): 163–203. online
  • Reinders, Eric (2015). Buddhist and Christian Responses to the Kowtow Problem in China. Bloomsbury Publishing. tr. 139. ISBN 9781474227292.
  • Rockhill, William Woodville. "Diplomatic Missions to the Court of China: The Kotow Question I," The American Historical Review, Vol. 2, No. 3 (Apr. 1897), pp. 427–442. online
    • Rockhill, William Woodville. "Diplomatic Missions to the Court of China: The Kotow Question II," The American Historical Review, Vol. 2, No. 4 (Jul. 1897), pp. 627–643. online