Khắc Hầu

trang định hướng Wikimedia

Khắc Hầu (chữ Hán: 克侯 hoặc 刻侯) là thụy hiệu của một số vị vua chư hầu trong lịch sử Trung Quốc.

Danh sách

sửa

Xem thêm

sửa