Khối núi hay sơn quần là một phần của sơn hệ, nằm ở vị trí tương đối cô lập (ở mức độ nhiều hay ít), có chiều dàichiều rộng tương đối bằng nhau. Như thế, các khối núi ít bị chia cắt, có sự đồng nhất hình thái được biểu hiện rõ nét. Các khối núi được chia tách với các dãy núi của sơn hệ bằng các thung lũng rộng và sâu.

Về mặt địa chất, một khối núi là một đoạn trong lớp vỏ được phân ranh giới bằng các phay hay nếp oằn. Trong chuyển động của lớp vỏ, một khối núi có xu hướng giữ lại cấu trúc nội tại của nó trong khi bị dời chỗ về mặt tổng thể. Thuật ngữ này được sử dụng để chỉ một nhóm các ngọn núi được hình thành bởi cấu trúc như thế. Các khối núi là đơn vị cấu trúc nhỏ hơn của lớp vỏ so với các mảng kiến tạo.

Một trong các ví dụ về khối núi tại châu Âukhối núi Central (khối núi Trung tâm) trong khu vực Auvergne của Pháp.

Danh sách các khối núi Sửa đổi

Châu Phi Sửa đổi

Châu Nam Cực Sửa đổi

Châu Á Sửa đổi

Châu Âu Sửa đổi

Bắc Mỹ Sửa đổi

Châu Đại Dương Sửa đổi

Nam Mỹ Sửa đổi

Ngầm Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi