Hatha yoga

(Đổi hướng từ Khống chế du-già)

Hatha yoga là nền tảng của tất cả các môn yoga. Hatha có nghĩa là Mặt Trời (hat) và Mặt Trăng (ha), là cân bằng giữa căng và giãn, vận động và nghỉ ngơi.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi