Khổng tước (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Khổng tước là một từ Hán Việt, có thể có nghĩa là:

Động vật
Khác