Khớp bất động

Khớp bất động là một loại khớp cho phép rất ít hoặc không có chuyển động trong điều kiện bình thường. Hầu hết các khớp bất động đều là khớp xơ. Khớp nối xương sọ hay khớp nối răng với hàm là các ví dụ về khớp bất động.[1]

Khớp bất động nối xương sọ

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “Module - Introduction to Joints”. Bản gốc lưu trữ ngày 18 tháng 7 năm 2011. Truy cập ngày 29 tháng 1 năm 2008.