Khởi sự doanh nghiệp hay lập nghiệp (Từ gốc tiếng Anh: Entrepreneurship) là quá trình thiết kế, khởi tạo và vận hành một doanh nghiệp hoặc một loại hình kinh doanh mới, thường ban đầu đó sẽ là một doanh nghiệp nhỏ. Người tạo ra một công việc kinh doanh như vậy sẽ được gọi là người khởi sự doanh nghiệp hoặc người làm chủ (entrepreneur).[1][2]

Theo một định nghĩa khác, khởi sự doanh nghiệp được miêu tả là năng lực và tinh thần sẵn sàng để phát triển, tổ chức và quản lý một doanh nghiệp hoặc một công việc kinh doanh kèm theo những rủi ro với mục đích là tạo ra lợi nhuận.[3] Tuy nhiên, định nghĩa như vậy có vẻ vẫn giới hạn nghĩa nguyên gốc ban đầu của thuật ngữ này, một định nghĩa hiện đại và rộng hơn của khởi sự doanh nghiệp đó là giúp thay đổi thế giới thông qua việc giải quyết những vấn đề lớn, ví dụ như tạo ra thay đổi trong xã hội, làm ra sản phẩm có tính cải tiến hoặc giới thiệu một giải pháp mới mang tính thay đổi.[4] 

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ AK Yetisen; LR Volpatti; AF Coskun; S Cho; E Kamrani; H Butt; A Khademhos\\seini; SH Yun (2015). “Entrepreneurship”. Lab Chip 15 (18): 3638–3660. PMID 26245815. doi:10.1039/c5lc00577a. 
  2. ^ Katila, Riitta; Chen, Eric L.; Piezunka, Henning (ngày 7 tháng 6 năm 2012). “All the right moves: How entrepreneurial firms compete effectively” (PDF). Strategic Entrepreneurship Jnl 6 (2): 116–132. doi:10.1002/sej.1130. Truy cập ngày 18 tháng 5 năm 2017. 
  3. ^ “Business Dictionary definition”. Business Dictionary. 
  4. ^ “What is Entrepreneurship?”. Oberlo.