Khang bá

trang định hướng Wikimedia

Khang Bá (chữ Hán: 康伯) là thụy hiệu hoặc tên tự của một số nhân vật lịch sử sau:

Thụy hiệu sửa

Trường hợp khác sửa

Xem thêm sửa