Khuyết tật

(Đổi hướng từ Khiếm khuyết)

Khuyết tật để chỉ các dị tật bẩm sinh của con người, hoặc các sai sót trên sản phẩm sau khi sản xuất. Khuyết tật có thể là: