Khiết Đan

trang định hướng Wikimedia

Khiết Đan có thể là:

 • Người Khiết Đan, một dân tộc du mục cổ đại nằm ở Mông Cổ và Bắc Trung Quốc
 • Nhà Liêu (916–1125), một triều đại Trung Quốc được cai trị bởi gia tộc Gia Luật
  • Bắc Liêu (1122–1123), một chế độ ở Bắc Trung Quốc
  • Tây Liêu (1124–1218), kế thừa vương triều nhà Liêu ở Tây Bắc Trung Quốc và Trung Á
  • Đông Liêu (1213–1269), một chế độ ở Đông Bắc Trung Quốc
  • Hậu Liêu sau này (1216–1219), một chế độ ở Đông Bắc Trung Quốc
 • Tiếng Khiết Đan, một ngôn ngữ đã tuyệt chủng từng được người Khitan sử dụng
 • Chữ Khiết Đan, hệ thống chữ viết của người Khiết Đan, dành cho tiếng Khiết Đan đã tuyệt chủng