Khoáng vật carbonat

(Đổi hướng từ Khoáng vật cacbonat)

Khoáng vật cacbonat là các khoáng vật có chứa gốc cacbonat: CO32-.

Nhóm cacbonatSửa đổi

Cacbonat anhydroSửa đổi

Cacbonat anhydro có công thức hỗn hợpSửa đổi

Cacbonat cùng với gốc hydroxyl hoặc halogenSửa đổi

Hydrat cacbonatSửa đổi

Nhóm cacbonat theo hệ thống phân loại DanaStrunz bao gồm nitrate, borate, và iodat.

Tham khảoSửa đổi