Khoảng cách Mahalanobis

Trong thống kê, Khoảng cách Mahalanobiskhoảng cách được định nghĩa bởi P. C. Mahalanobis vào năm 1936.[1]

Định nghĩaSửa đổi

Khoảng cách Mahalanobis của vec tơ   so với một nhóm có trung bình là  ma trận hiệp phương sai   được định nghĩa:

 [2]

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Mahalanobis, P C (1936). “On the generalised distance in statistics”. Proceedings of the National Institute of Sciences of India. 2 (1): 49–55. Truy cập ngày 5 tháng 11 năm 2008.
  2. ^ De Maesschalck, R.; D. Jouan-Rimbaud, D.L. Massart (2000) The Mahalanobis distance. Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems 50:1–18