Đo lường học

(đổi hướng từ Khoa đo lường)

Đo lường học (tiếng Anh: metrology) là "khoa học của việc đo lường, bao gồm cả xác định thực nghiệm và lý thuyết tại bất kỳ mức độ không chắc chắn nào trong bất kỳ lĩnh vực khoa học và công nghệ".[1]

Microarcsecond testbed.jpg

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “What is metrology?”. BIPM. 2004. Bản gốc lưu trữ ngày 27 tháng 9 năm 2011. Truy cập ngày 1 tháng 12 năm 2011.