Horqin

trang định hướng Wikimedia
(đổi hướng từ Khoa Nhĩ Thấm)

Horqin (âm Hán Việt: Khoa Nhĩ Thấm) có thể là: