Khoa da liễu là phân ngành y học liên quan đến da, lông, tóc móng, và các bệnh của chúng.[1][2] Đây là một khoa có cả 2 phương diện nội khoa và ngoại khoa.[3][4][5]

Khoa da liễu
Hệ cơ quanDa
Bệnh lý quan trọngUng thư da, nhiễm trùng da, eczema

Chú thích sửa

  1. ^ Random House Webster's Unabridged Dictionary. Random House, Inc. 2001. Page 537. ISBN 0-375-72026-X.
  2. ^ http://www.aad.org/public/specialty/what.html
  3. ^ “Bản sao đã lưu trữ”. Bản gốc lưu trữ ngày 27 tháng 7 năm 2016. Truy cập ngày 27 tháng 9 năm 2016.
  4. ^ “What is a dermatologist; what is dermatology. DermNet NZ”. Dermnetnz.org. ngày 15 tháng 6 năm 2009. Truy cập ngày 28 tháng 10 năm 2012.
  5. ^ “What is a Dermatologist”. Dermcoll.asn.au. Truy cập ngày 28 tháng 10 năm 2012.