Khoan (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Khoan có thể là:

  • Khoan - kỹ thuật được dùng nhiều trong các ngành cơ khí, xây dựng...
  • Khoan (thăm dò) - công nghệ trong thăm dò địa chất.