Khoikhoi ("người người" hay "người thực sự") hoặc Khoi, viết là Khoekhoe trong văn phong tiếng Khoekhoe/Nama chuẩn, là một nhóm người bản địa miền tây nam châu Phi. Không như những người San chuyên săn bắt-hái lượm lân cận, người Khoikhoi có truyền thống mục súc.[1] Khi người châu Âu đến thực dân hóa nơi người Khoikhoi sống từ sau năm 1652, người Khoikhoi đã chăn giữ được những đàn bò Nguni lớn tại vùng Cape. Người Hà Lan gọi họ là Hottentotten, một từ tượng thanh mô phỏng tiếng click trong tiếng Khoekhoe,[2] nhưng nay tên gọi này bị xem là có ý miệt thị.[3]

Người Khoikhoi chuẩn bị di dời lều trại

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Richards, John F. (2003). “8: Wildlife and Livestock in South Africa”. The Unending Frontier: An Environmental History of the Early Modern World. California World History Library 1. Berkeley, California: University of California Press. tr. 296. ISBN 9780520939356. Truy cập ngày 17 tháng 11 năm 2016. 
  2. ^ Rev. Prof Johannes Du Plessis, B.A., B.D. (1917). “Report of the South African Association for the Advancement of Science”. tr. 189–193. Truy cập ngày 5 tháng 7 năm 2010. 
  3. ^ “Bring Back the 'Hottentot Venus'. Web.mit.edu. 15 tháng 6 năm 1995. Truy cập ngày 13 tháng 8 năm 2012.