Khovd

trang định hướng Wikimedia
(đổi hướng từ Khovd (định hướng))

Khovd (tiếng Mông Cổ: Ховд; một số tài liệu cũ ghi là Kobdo) có thể đề cập đến: