Khuếch đại (định hướng)

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Khuếch đại)

Khuếch đại có thể đề cập đến

Khuếch đại điện tử sửa

Các loại khuếch đại khác sửa

Sử dụng khác sửa