Khuếch đại (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Khuếch đại có thể đề cập đến

Khuếch đại điện tửSửa đổi

Các loại khuếch đại khácSửa đổi

Sử dụng khácSửa đổi